logo

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen zelf, onder professionele begeleiding van de mediator, tot een door beiden gedragen oplossing komen. Er is geen derde partij die een besluit neemt, de oplossing voor uw geschil houdt u zelf in de hand. De mediator zal het proces begeleiden, maar inhoudelijk geen uitspraak doen.

Het doel van mediation is om verder te kijken dan (juridische) standpunten en te kijken naar wat echt belangrijk voor u is. Wanneer dit van beide partijen duidelijk is, zal vaak ruimte ontstaan voor een oplossing waar u beide tevreden mee bent. Hierdoor houdt de oplossing vaak langer stand en zullen beide partijen meer genegen zijn om de oplossing na te komen.

Mediation is alleen mogelijk als beide partijen hiertoe bereid zijn. Dat betekent niet dat op voorhand vast staat dat een oplossing gevonden wordt. Beide partijen kunnen op ieder moment de mediation beëindigen. Wel wordt in de mediationovereenkomst afgesproken dat beide partijen zich zullen inspannen om tot een oplossing te komen.

Mediation vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid. Niets dat tijdens de mediation wordt besproken, wordt gedeeld met anderen, tenzij beide partijen hier uitdrukkelijk toestemming voor geven. Dat geeft u de kans om in vertrouwelijkheid te spreken over uw geschil en mogelijke oplossingen te verkennen, zonder dat anderen hier kennis van kunnen nemen.

De voordelen van mediation:
U behoudt zelf de regie over een oplossing
Goedkoper en sneller dan gerechtelijke procedures
Alles wat tijdens de mediation ter sprake komt is vertrouwelijk
Mediation biedt een informele setting om met elkaar in gesprek te gaan
Wilt u meer weten over het mediationproces? Kijk dan ook eens bij werkwijze
foto van laura offermans

Laura Offermans

Laura is opgeleid tot (legal) mediator. Sinds 2021 heeft zij haar eigen mediationpraktijk. Laura is gespecialiseerd in arbeids- en zakelijke conflicten.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram