logo

Werkwijze

Intake

Tijdens de intake legt de mediator uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. De mediator brengt in kaart welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd.

Start mediation

Wanneer beide partijen besluiten de mediation te starten, dan tekenen we vooraf een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationproces op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. Daarnaast worden de vrijwilligheid van deelname aan de mediation en de inspanning die beide partijen zullen leveren om tot een oplossing te komen vastgelegd.

Mediationbijeenkomsten

Tijdens de vervolgbijeenkomsten zal de mediator beide partijen gelegenheid geven om hun kant van het conflict toe te lichten. De mediator zal hierbij in kaart brengen wat voor beide partijen belangrijk is en welke onderwerpen verder besproken dienen te worden. Aan het eind van een bijeenkomst zal de mediator de voortgang samenvatten en een nieuwe afspraak plannen. In sommige gevallen zal een ‘huiswerkopdracht’ meegegeven worden.

Oplossing

Als duidelijk is wat voor u beiden echt belangrijk is, zal gezamenlijk worden gekeken naar mogelijke oplossingen die aan ieders belangen tegemoet komen. Hierbij houdt u zelf de regie over de gekozen oplossingen.

Vaststellingsovereenkomst

Als er een oplossing gevonden is die naar tevredenheid is van alle partijen, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die gemaakt zijn beschreven. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat ze zich zullen houden aan de gemaakte afspraken. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.
Neem contact op
foto van laura offermans

Laura Offermans

Laura is opgeleid tot (legal) mediator. Sinds 2021 heeft zij haar eigen mediationpraktijk. Laura is gespecialiseerd in arbeids- en zakelijke conflicten.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram